rozwód
Rodzina

Rozwód i podział majątku

Rozpad związku małżeńskiego może nastąpić z wielu powodów i zazwyczaj jest bolesnym przeżyciem dla obu stron. Aby móc uzyskać rozwód, należy przeprowadzić postępowanie sądowe – to na podstawie wyroku następuje rozwiązanie małżeństwa.

Rozwody: najważniejsze etapy

To, jak szybko małżonkowie uzyskają rozwód, jest uzależnione od wielu czynników. Kluczowe to:

  • czy w pozwie rozwodowym pojawia się żądanie orzeczenia o winie którejś ze stron – jeśli tak, sprawa może toczyć się nawet przez wiele lat,
  • czy oboje małżonkowie zgodnie wyrażają chęć wzięcia rozwodu,
  • jak zostaje przeprowadzony podział majątku wspólnego – jeśli istnieje zgodność w tej kwestii, możliwe jest jego dokonanie bez rozpoczynania osobnej sprawy sądowej,
  • czy małżonkowie mają dzieci – jeśli tak, konieczne jest również ustalenie podziału władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie przez jednego z małżonków pozwu o rozwód. Należy go złożyć we właściwym wydziale cywilnym sądu okręgowego, wnosząc stosowną opłatę sądową. Obecnie wynosi ona 600 zł. Można również zawnioskować o zwolnienie od uiszczenia tej opłaty.

Skutkiem złożonego pozwu – o ile został on przygotowany poprawnie – jest wyznaczenie przez sąd daty pierwszej rozprawy rozwodowej. Posiedzenie sądu odbywa się przy drzwiach zamkniętych, a jego przebieg jest uzależniony od specyfiki sprawy. W niektórych przypadkach rozwody są udzielane już na pierwszej rozprawie, w innych – wymagają wielu posiedzeń, podczas których strony prezentują dowody, np. zeznania świadków. Warto pamiętać, że są sytuacje, w których sąd może nie wyrazić zgody na rozwód. Zdarza się to wówczas, gdy np. może na nim ucierpieć dobro dzieci małżonków.

Podział majątku w trakcie rozwodu

Podział majątku jest niezbędnym etapem postępowania rozwodowego wówczas, gdy małżonkowie nie ustanowili przed jego zawarciem rozdzielności majątkowej. Może nastąpić na dwa sposoby:

  • na drodze notarialnej – małżonkowie spisują stosowny akt notarialny, w którym ustalają, w jaki sposób dzielą się dobrami zgromadzonymi w czasie trwania małżeństwa,
  • na drodze sądowej – jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału – podczas rozprawy rozwodowej, a jeżeli występują znaczne rozbieżności w stanowiskach – w oddzielnym postępowaniu majątkowym.

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje konflikt interesów, przydatna okazać się może pomoc adwokata, który:

  • udzieli porady, która pozwoli Klientowi wypracować stanowisko adekwatne do sytuacji,
  • zajmie się przygotowaniem dokumentacji z podziałem majątku,
  • będzie reprezentował Klienta lub wspierał go w trakcie negocjacji,
  • zapewni reprezentację w sądowym postępowaniu o podział majątku, działając na rzecz interesu swojego Klienta.

Więcej informacji na stronie https://www.kancelariasc.com.pl/uslugi/sprawy-rozwodowe-i-o-podzial-majatku/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *