dziewczynka uczy się języka angielskiego
Edukacja

Korepetycje z języka angielskiego – szkoła języków czy prywatny korepetytor?

Nikogo nie trzeba dziś przekonywać, że język angielski stanowi współcześnie nie tylko podstawowy element wykształcenia, ale także jest furtką do sukcesów. Jednak perfekcyjna znajomość języka angielskiego musi być oparta na odpowiednim poziomie nauczania, ponieważ wyniesione ze szkoły umiejętności nie wystarczą do uzyskania intratnego stanowiska.

Szkoła języków czy prywatny korepetytor?

Każda z tych form dokształcania jest wskazana, jednak ostateczny wybór jednej ze wspomnianych opcji zależy od indywidualnych uwarunkowań. Należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, zaczynając od konkretnych potrzeb związanych z procesem nauczania, a kończąc na predyspozycjach psychologicznych dziecka.

Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby związać swoją zawodową przyszłość ze znajomością języka angielskiego, powinni nieustannie ją pogłębiać.

dziecko - nauka języka obcego

Czy korepetycje z języka angielskiego są potrzebne?

Tak, przy czym należy zdecydowanie podkreślić, że spełnią one swoją rolę zarówno w przypadku, kiedy niezbędna jest pomoc w celu wyrównania zaległości czy braków, jak i w sytuacji, gdy uczeń jest bardzo uzdolniony pod kątem lingwistycznym i bez problemu jest w stanie przyswoić wiedzę daleko wykraczającą poza poziom szkolny.

Korepetycje z języka angielskiego posiadają także element motywujący. Nawet najbardziej utalentowanemu dziecku, które – mówiąc delikatnie – nie lubi się uczyć, będzie wstyd spotkać się z korepetytorem bez odpowiedniego przygotowania.

Szkoła MLP - korepetycje językoweZarówno korepetycje z języka angielskiego, jak i szkoła języków są doskonałym sposobem na dokształcanie uczniów i wzbogacanie ich umiejętności, ponieważ wywierają ogromny wpływ na poszerzanie aktywnego słownictwa w mowie i piśmie. Wybór odpowiedniej opcji zależy nie tylko od indywidualnych potrzeb, ale także od osobowości ucznia. Bardzo nieśmiałe dziecko w szkole języków będzie tak samo czuło się niekomfortowo jak w szkole, do której na co dzień uczęszcza i dlatego może lepiej byłoby stworzyć mu bardziej kameralne warunki nauczania, zatrudniając prywatnego korepetytora.

To też może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *